Анекдот «Почему?»

— Почему у вас посуда разбита?
— Ругались.
— А почему диван разломан?
— Мирились…

0
0